Metodologia

l'aprenentatge significatiu és, un tipus d'aprenentatge en què un alumne associa la informació nova amb la qual ja posseeix; reajustant i reconstruint ambdues informacions en aquest procés. És a dir, l'estructura dels coneixements previs condiciona els nous coneixements i experiències, i aquests, alhora, modifiquen i reestructuren aquells. Aquest concepte i aquesta teoria se situen dins el marc de la psicologia constructivista.

 

Seguim reforçant els valors treballats a l’escola durant les sesions.

Concebem l'aprenentatge de la dansa com una experiència integral que contempla els aspectes psicològics i físics de l'alumnat. Amb això, la nostra metodologia es centra en gaudir de les possibilitats enriquidores que brinda la dansa en totes les seves disciplines.

Allunyats d'una concepció rígida, centrem el procés d'aprenentatge en les característiques individuals de l'alumnat, potenciant i facilitant l'autoestima i l'autosuperació.

OBJECTIUS GÉNERICS EN TOTES LES DISCIPLINES

EDUCACIÓ INFANTIL

•Estimular la imaginació

•Adquirir patrons de moviment, a partir dels quals desenvolupar habilitats com la coordinació, la motricitat gruixuda i fina, i la flexibilitat.

•Integrar recursos per poder expressar-se i crear a través de la dansa, explorant la relació de cada un amb el moviment, amb els companys/es i amb l'espai.

•Fomentar la creativitat a travès de l’improvització

EDUCACIÓ PRIMARIA

•Gaudir de la dansa com a mitjà d'expressió de les emocions.

•Estimular la capacitat creativa i imaginació.

•Adquirir les rutines pròpies per al correcte gaudi i aprenentatge de la dansa (escalfament, exercicis i jocs motrius, aprenentatge coreogràfic, estiraments).

•Començar a diferenciar diferents tipus de dansa, així com de música.

•Potenciar el control dels principals eixos corporals, així com iniciar el desenvolupament de la coordinació, l'equilibri i la dissociació motriu.

•Potenciar les capacitats musicals, concretament el ritme.

EDUCACIÓ SECUNDARIA

•Gaudir de la dansa com a mitjà d'expressió de les emocions.

•Estimular la capacitat creativa i imaginació.

•Adquirir les rutines pròpies per al correcte gaudi i aprenentatge de la dansa (escalfament, exercicis i jocs motrius, aprenentatge coreogràfic, estiraments).

•Diferenciar diferents tipus de dansa, així com de música.

•Potenciar el control dels principals eixos corporals, així com iniciar el desenvolupament de la coordinació, l'equilibri i la dissociació motriu.

•Potenciar les capacitats musicals.

 
 

Benficis de la Dansa

1.

Estimula la circulació sanguínia i el sistema respiratori

2.

Afavoreix l'eliminació de greixos i ajuda a guanyar elasticitat

3.

Millora la funció cardiovascular

4.

Permet millorar l'equilibri,  els reflexos, i contribueix a corregir males postures

5

Exercita la coordinació, l'agilitat de moviments i l'equilibri.

6

Col·labora en el desenvolupament muscular i la forma de la columna

7

Ajuda al desenvolupament de la psicomotricitat, a l'agilitat i coordinació dels moviments.

8

Ajuda al desenvolupament de la psicomotricitat, a l'agilitat i coordinació dels moviments.

9

Aporta disciplina tant física com mental, ajudant en el desenvolupament de la personalitat dels nens.

10.

Desenvolupa la sensibilitat, permetent que flueixin els seus sentiments amb total llibertat.

11.

Ajuda a la socialització i cumplimeinto de les regles i normes

12.

Incorpora hàbits saludables d'higiene i salut

13.

Desenvolupa responsabilitats

14.

Relaxa i allibera adrenalina.

15.

Millora l'autoestima i Confiança en si mateix

16.

Redueix símptomes d'estrès o ansietat

Contacta'm

beatdansa

Tel: 636581131

Marina Albercih

Email: marina@beatdansa.com

Segueix-nos

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

​© 2019 by Marina Alberich Llop